F03 Twister & Stepper

F03 Twister & Stepper -slouží na zpevnění a posilování svalů boků a bederní části páteře. Posílení těchto svalů napomáhá ke správnému držení těla. Cvičení na stepperu zpevňuje dolní končetiny, formuje hýžďové svaly a linii boků. Minimální plocha pro umístění stroje musí mít rozměry 4 480 × 3 790 mm.

Jak cvičit Twister - pevně uchopte podpůrnou tyč. Umístěte nohy na rotační plošinu. Otáčejte nohy ze strany na stranu za využití břišních svalů, přičemž stůjte rovně a vzpřímeně. Během cvičení provádějte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakování postupně zvyšujte podle zlepšování kondice.

Jak cvičit Stepper -pevně uchopte držáky a postavte se na pedály. Jednu nohu zatlačte dolů tak, aby byla vztažená. Zároveň druhou dejte nahoru tak, abyste měli ohnuté koleno a držáky rukama tlačte nahoru-dolů. Během cvičení provádějte pomalé a kontrolované pohyby. Počet opakování postupně zvyšujte podle zlepšování kondice.

Upozornení - maximální nosnost zařízení je 150 kg. Zařízení může používat osoba vyšší než 140 cm. Děti a osoby se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Při používání tohoto zařízení musí být cvičenci obeznámeni s provozním řádem a musí ho dodržovat. Osoba, která používá cvičební zařízení, si musí být vědoma svého zdravotního stavu a svých fyzických možností. Nepřeceňujte Vaše fyzické síly během cvičení.

Venkovní Fitness F03 Twister & Stepper katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Venkovní Fitness F03 Twister & Stepper použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie