F23 Dvojitý posilovač nohou

F23 Dvojitý posilovač nohou - zařízení určené k vytvarování a posílení svalů, zejména vnitřních a vnějších stehen. Přispívá k lepší koordinaci pohybů a k lepší stabilitě těla. Minimální potřebná plocha pro umístění stroje musí mít rozměr 4 330 × 3 548 mm.

Jak cvičit - oběma rukama pevně uchopte rukojeť a postavte se na pedály. Zatlačte nohy na protilehlé strany až do pozice, která Vám je pohodlná. Provádějte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakování postupně zvyšujte podle zlepšování kondice.

Upozorněni - maximální nosnost zařízení je 150 kg. Zařízení může používat osoba vyšší než 140 cm. Děti a osoby se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Při používání tohoto zařízení musí být cvičenci obeznámeni s provozním řádem a musí ho dodržovat. Osoba, která používá cvičební zařízení, si musí být vědoma svého zdravotního stavu a svých fyzických možností. Nepřeceňujte Vaše fyzické síly během cvičení.

Venkovní Fitness F23 Dvojitý posilovač nohou katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Venkovní Fitness F23 Dvojitý posilovač nohou použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie