F25 Posilovač břišních svalů a hrazda

F25 Posilovač břišních svalů a hrazda - zařízení určené na komplexní procvičení břišních svalů. Kromě nich jsou při cvičení na zařízení zapojené i svaly předloktí, ramen a zad. Minimální potřebná plocha pro umístění stroje musí mít rozměr 4 350 × 3 750 mm.

Jak cvičit - postavte se rovně s rovnými zády a opřete se o desku. Pevně uchopte rukojeti s lokty položenými na opěrce. Pomalu zvedejte nohy do vodorovné polohy nebo jejich v kolenou skrčte a zvedejte. Pak se vraťte do původní polohy. Hrazda: Uchopte tyče a pomalu ohněte ruce v loktech. Hlavu a ramena zvedněte nad tyče. Pak se pomalu spusťte dolů a vydechněte. Provádějte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakování zvyšujte podle zlepšování kondice.

Upozornení - maximální nosnost zařízení je 150 kg. Zařízení může používat osoba vyšší než 140 cm. Děti a osoby se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Při používání tohoto zařízení musí být cvičenci obeznámeni s provozním řádem a musí ho dodržovat. Osoba, která používá cvičební zařízení, si musí být vědoma svého zdravotního stavu a svých fyzických možností. Nepřeceňujte Vaše fyzické síly během cvičení.

Venkovní Fitness F25 Posilovač břišních svalů a hrazda katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Venkovní Fitness F25 Posilovač břišních svalů a hrazda použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie