F32 Žebřiny

F32 Žebřiny - pomáhá tvarovat břišní svaly a zároveň zvyšuje sílu horních končetin. Minimální potřebná plocha pro umístění stroje musí mít rozměr 3 450 × 3 490 mm.

Jak cvičit - postavte se zpříma zády k zařízení a pevně se přitlačte na desku. Uchopte rukojeť nad sebou. Pomalu zvedejte natažené nohy směrem nahoru, dokud nejsou kolmo na Vaše tělo. Nadechujte se při pohybu nohou nahoru, vydechujte při pohybu nohou dolů. Provádějte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakování zvyšujte podle zlepšování kondice.

Upozornení - maximální nosnost zařízení je 150 kg. Zařízení může používat osoba vyšší než 140 cm. Děti a osoby se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Při používání tohoto zařízení musí být cvičenci obeznámeni s provozním řádem a musí ho dodržovat. Osoba, která používá cvičební zařízení, si musí být vědoma svého zdravotního stavu a svých fyzických možností. Nepřeceňujte Vaše fyzické síly během cvičení.

Venkovní Fitness F32 Žebřiny katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Venkovní Fitness F32 Žebřiny použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie