F30 Procvičování ramen

F30 Procvičování ramen -cvičení na zařízení zvyšuje sílu a flexibilitu v ramenou. Minimální potřebná plocha pro umístění stroje musí mít rozměr 4 260 × 4 098 mm.

Jak cvičit -postavte se oproti kolu, přičemž Vaše tělo bude otočené obličejem k zařízení. Uchopte obě rukojeti oběma rukama. Současně otáčejte kola ve směru nebo proti směru hodinových ručiček. Pro zlepšení efektivity cvičení střídejte směry otáčení. Provádějte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakování zvyšujte podle zlepšování kondice.

Upozornení -maximální nosnost zařízení je 150 kg. Zařízení může používat osoba vyšší než 140 cm. Děti a osoby se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Při používání tohoto zařízení musí být cvičenci obeznámeni s provozním řádem a musí ho dodržovat. Osoba, která používá cvičební zařízení, si musí být vědoma svého zdravotního stavu a svých fyzických možností. Nepřeceňujte Vaše fyzické síly během cvičení.

Venkovní Fitness F30 Procvičování ramen katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Venkovní Fitness F30 Procvičování ramen použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie