F27 Hyperextenze

F27 Hyperextenze - zvyšuje flexibilitu a sílu zad, pasu a břišních svalů. Minimální potřebná plocha pro umístění stroje musí mít rozměr 4 350 × 3 700 mm.

Jak cvičit -zapřete se o základnu a rukama pevně uchopte rukojeti. Tělo položte tak, aby bylo pohodlně na podložce a vodorovně s ní. Překřižte ruce na hrudi. Pomalu ohněte horní část těla k zemi až do bodu, který Vám je příjemný. Pomalu se vraťte do základní pozice. Vydechujte při pohybu směrem dolů, nadechujte se při návratu. Provádějte plynulé a kontrolované pohyby. Počet opakování zvyšujte podle zlepšování kondice.

Upozornění - maximální nosnost zařízení je 150 kg. Zařízení může používat osoba vyšší než 140 cm. Děti a osoby se zdravotním postižením musí být vždy pod dohledem dospělé osoby. Při používání tohoto zařízení musí být cvičenci obeznámeni s provozním řádem a musí ho dodržovat. Osoba, která používá cvičební zařízení, si musí být vědoma svého zdravotního stavu a svých fyzických možností. Nepřeceňujte Vaše fyzické síly během cvičenia.

Venkovní Fitness F27 Hyperextenze katalógový list

Katalógový list
PDF na stiahnutie

Venkovní Fitness F27 Hyperextenze použité materiály

Použité materiály
PDF na stiahnutie